KPSS Paragraf Sorularının Püf Noktası 1

0
703
Paragraf püf noktası
Paragraf püf noktası

1.Sözcüğün türü veya görevi, işlevi gibi görevleri sorulur ise sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı zamir mi, edat mı olduklarına bakmalıyız.
2.Sıfatlarında isimleri, zarflarında genel olarak fiilleri nitelediklerini bilmeliyiz. (güzel çocuk: sıfat  güzel söyle:zarf )



3.Sıfatlarında mutlaka ilgili oldukları isimden önce gelmesi gerektiğini bilmeliyiz. ( kötü adam: sıfat)

4.Niteleme sıfatlarında önündeki isim düşmüş ise eğer sıfatın adlaşmış sıfat olduğunu bilmeliyiz.( kötülerle dostluk krmayın.(adlaşmış sıfat)



5.Yüklemide ekeylem almış fiilimsiden oluşan cümlelerinde isim cümlesi olduklarını unutmamalıyız(Tek amacımda, sizleri de gelecekte iyi yerlerde görmektir.)

6.İsmin –e, -de, -den hal ekleri ile bitmiş öğelerin genellikle dolaylı tümleç olduklarını, ismin –i  haliyle bitmiş olan öğeninde her zaman belirtili nesne olduklarını, 3. tekil iyelik ekiyle ( -(s) i) biten öğenin de özne olduğunu bilmeliyiz. ( arabada gördüm: dolaylı tümleç ) (bahçeyi gezdim: belirtili nesne) (annesi geldi: özne);

7. –den ekiyle biten öğenin cümleye de bir sebep anlamı katar ise o öğenin de zarf tümleci olduğunu bilmeliyiz.(hastalandığından gelemedi: zarf tümleci)

8.-da ve –dan çekim eklerinin de sıfat tamlamasını meydana getirdikten sonra yapım eki özelliğini kazanmış olduğunu öğrenmiş olmamız lazım.(gözde öğrenci; önündeki isme “nasıl” sorusunu  sorabiliyoruz ve öyle ise altı çizilen eklerde  cümleyi sıfat halinde yapmıştır ve bu nedenle yapım ekidir.

9. İyelik ekleri de bir ismin arkasına gelerek onun kime ait olduklarını belirttiğini, iyelik ekinin   daha kolay olarak bulabilmek için ismin başına “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebileceğimizi (defterim, yavrusu…);

10.İyelik ekini üstüne almış olan bir isimin önünde iyelik zamiri olan (benim, senin, onun…) yer verilmemişse bunlarında tümünü tamlayanı düşmüş isim tamlamasının olduğunu öğrendik.