Fen Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar?

0
858
Fen Bilgisi öğretmeni ne iş yapar?
Fen Bilgisi öğretmeni ne iş yapar?

TANIMÇalıştığı eğitim kuruluşlarında, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren öğretmendir.

GÖREVLERFen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve hareketlerin, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci topluluklarına hangi yöntemlerle bilgi verebileceği, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta gösterilmiştir.

Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma programı belirler,

Kendisine sunulan ders saatlerinde bu planı uygulamaya alarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri sunar,

Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı tedbirler sunar,

Eğitici kol çalışmalarında yer alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler hazırlar,

Öğrencilerin gelişimlerini takip eder, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

Branşı ile ilgili gelişmeleri belirler, bu gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için yönetime öneriler teklif eder,

Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üstüne çalışır

Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle aralarını sağlamaya çalışır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fen bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere kendisinde olması gerekir.

Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyen kişilerin;

Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

Fen bilimlerini seven, Gözlemci, detayları ve ayrıntıları algılama gücü olan,

Araştırma yapmaktan hoşlanan,

Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen;

Dikkatli, işine özen gösteren,

Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.