Deri Mühendisliği Bölümü Nedir?

0
784
Deri mühendisliği bölümü nedir
Deri mühendisliği bölümü nedir

Deri Mühendisliği bölümünün programının da amacı, derinin işlenmesiyle ilgili olaraktan teknolojileri de geliştirmek alanında çalışacak olan insan gü­cünü de yetiştirmek amaçları arasındadır.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Deri Mühendisliği programında okutulmuş olan dersler, fizik dersi, kimya dersi, biyoloji ve ekonomi dersi gibi temel olan derslerin yanı sıra da deri mikrobiyolojisi dersleri, lif bitkileri dersi, hayvansal lifler ve kürk hayvanlarının da yetişti­rilmesi dersi gibi, büyükbaş hayvan derilerinin de işlenmesidir, atık su arıtma teknolojisi ve de proje hazırlamaları olan tekniği gibi de dersler okutulmakta ve de uygulamalar yapılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler
Deri Mühendisliği programını bitirmiş olan adaylara da “Deri Mühendisi” unvanı verilmektedir. Deri mühendisleri tarımsal bir ürün olmuş olan derininde, ham madde halinde işlenme işlemi ile deri haline gelinceye kadar zamanki geçirmiş olduğu işlemleri  de ve de  ürünün de satışını planlamakta; başta da deri olmak üzere olan yünler, pamuklar ve sentetik liflerinde değer­lendirilmesine yönelik olaraktan teknolojilerinde geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmaktadırlar.Çalışma Alanları
Deri Mühendisliği alanında yetişmiş olanlar özel sektöre ait olan deri işletmelerinde çalışabilmektedirler; imkanları da olanlar ise kendi işlet­melerini   de kurabilme imkanlarına sahiptirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu deri işletmeciliğinde alanında iyi yetişmiş olacak insan gücüne ihtiyaç giderek artmaya devam edecektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Kimyasal maddelere karşı da alerjisi olmaması gerekmektedir.
-Bilimsel olan alanlara merakı olması gerekmektedir.
-Yeni ve de güncel olacak olan teknolojileri de takip edebilmesi ve de bundan hoşlanması da gereklidir.
-Masa başında iş beklentisi de olmaması gerekmektedir.
-İletişim becerisine de sahip olması gerekmektedir.