Coğrafya Öğretmeni Nerelerde Çalışabilir?

0
784
Coğrafya öğretmeni nedir?
Coğrafya öğretmeni nedir?

Coğrafya öğretmenlikleri programınında amacı ortaöğretim okul­larında ve coğrafya konusunda eğitim verecek olan öğretmenleri yetiştirmek amaçları arasındadır.Unvan ve Yaptıkları İşler;

Coğrafya öğretmenliği programını bitirmiş olan mezunlar “Coğrafya Öğ­retmeni” unvanlarını almaktadırlar. Coğrafya öğretmeni olarak görev yapmış oldukları okulda öğrencilere de milli eğitim bakanlığı tarafından da hazır­lanmış olan öğretim programlarının çerçevesinde de alanı ile ilgili olaraktan bilgisi, becerisi ve tutumları da kazandırmış olurlar. Bunun için de uygun öğrenme ortamları da hazırlamış olurlar, öğrencilerinin de başarılarını değerlendirmiş olurlar ve de başarıyı artırıcı önlemler de almaktadırlar, mesleğindeki gelişmeleri izlemektedirler ve de bunların öğretim programlarına da yansıtılmasına çalışmaktadırlar. 

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Okullaşma oranının artmasıyla beraber coğrafya öğretmenlerine olan ihtiyaçta artmış olacaktır. Resmi ve de özel liselerde ile dershanelerde öğretmen olaraktan çalışabileceklerdir.
Mezunların ise orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak atanabilmeleri için de milli eğitim bakanlığı’nın öngörmüş oldukları koşulları yerine getirmeleri de mutlaka zorunludur. Bakanlığın da ihtiyaçları doğrultusunda kontenjan açmaları ve de bu kontenjanında mezun sayılarının altında olması gibi iş bulma olanaklarının da çok rahat olmadığının da göstergesi olmuştur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Sosyal bilimlerin alanında başarılı olması gereklidir. Tarih ve de Jeolojiye bilimlerinede ilgi duyması gerekmektedir.
-Sabırlı ve de hoşgörülü olması gerekmektedir.
-Düşüncelerini  de başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi gerekmektedir.
-İyi birer öğrenme ortamlarını da sağlayabilmeleri gereklidir.