Cografya Bölümü Nerelerde Çalısır?

0
1471
ÖSYM Sınavları
ÖSYM Sınavları

Coğrafya Bölümü Nedir Hakkında BilgiSizlere bu makalemizde üniversite tercihi yapacak adayların meslek tercihi yaparken o branş hakkında geniş bilgiye sahip olup doğru tercihte bulunabilmektedir.

Coğrafya programının amacı; doğal çevrenin özellikleri ile çevre – insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim yapmaktır.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Programın öğretim süresi dört senedir. Öğretim zamanı boyunca; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Kartoğrafya, Nüfus Coğrafyası, Harita Uygulamaları, Yerleşme Coğrafyası, Toprak-Bitki Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Turizm Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Coğrafyada Metodoloji gibi derslerden meydana gelen bir program yapılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Coğrafya bölümü mezunları “Coğrafyacı” unvanı ile işe başlarlar. Coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında görev yeparlarken ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre farklılıklar olabilir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler de bulunur. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri inceler.

Çalışma Alanları; Coğrafya programını bitirenler, Ortaöğretim Alan Öğret­menliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları halde ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapabilirler. Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimini başarıyla bitiren adayların, Meteloroloji işleri Genel Müdürlüğünde, Harita Genel Müdürlüğünde, MTA, Elektrik işleri Etüd idaresi, DSI, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda kendilerine çalışma alanı bulabilecekler.Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadro­larının sayısının kısıtlı olduğu gözden geçirilmelidir .

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: İş bulma olanaklarında gelecekte de pek fazla değişiklik farkedilmeyecektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Doğayı incelemeye istekli olması
-Biyoloji, Jeoloji gibi doğal bilimlere; Sosyoloji, Tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması gerekir.