Biyoloji Bölümü Nedir?

0
736
Biyoloji Bölümü Nedir
Biyoloji Bölümü Nedir

Programın Amacı;Biyoloji bölümü programınında amacıda canlıların olan evrimini, yeryüzündeki dağılımını, anatomisini ve de fizyolojisi konularında da eğitim yap­mak amaçlarındandır.

 Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Biyoloji bölümü programında dört yıllık eğitiminde kuramsal ve de uygu­lamalı olaraktan yürütülmektedir. Başlıca biyoloji bölümünün dalları ise botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında yer almaktadır.

Botanik: Bitkilerin yapısını, yayılmalarını gibi konular ile ilgilili bir terimdir.

Zooloji: Hayvanların yapısını, başlangıcını, yayılmalarını ve de genetiklerini gibi konularını incelemektedir.
Ekoloji (Çevrebilim): Canlıların birbirleri ile ve de çevrenin koşulları ile ilişkilerini  incelemektedir. Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik olan canlıların (bakterilerin, virüslerin) ile ilgili konuları incelemektedir.
Hidrobiyoloji: Sularda yaşamakta olan canlılar ile ilgili olan konuları incelemektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler;

Biyoloji bölümü programını bitiren adaylar “Biyolog” unvanını almaktadırlar. Biyologlar ise çoğunluk ile laboratuvarlarda canlı veya ölü bitkinin,canlı ya da ölü hayvan ve de insanın hücrelerinin veya dokularınında yapısını, çeşitli kimyasal olan etkilerin sonucunda bu yapıda meydana gelmiş olan değişik­likleri incelemektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

-Doğayı sevmesi ve de canlılar ile uğraşmaktan hoşlanması gerekmektedir.
-Görme sorunununda olmaması gerekmektedir.
-Sayısal düşünme gücüne de sahip olması gerekmektedir.
-Bilimsel olan herşeye merakı ve de araştırmacı bir kişiliğe de sahip olması gerekmektedir.
-Matematik ve de  fen bilimleri ile ilgili ve olan konularda da başarılı olması gerekmektedir.
-Sorumlu olması. Sabırlı ve de titiz olması gerekmektedir.
Ekip çalışmalarına da açık olması
gerekmektedir.