ALES Puan Nasıl Hesaplanır?

0
778
ALES Puan Hesaplam
ALES Puan Hesaplam

ALES SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? 

Çoktan seçmeli olarak sorulardan oluşan akedemik personel lisansüstü eğitim sınavlarında çıkmış olan testlerinde uygulanmış olduğu bu sınavlar da sınav kitapçığınında cevap alanlarında Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinde optik okuyucu ile okunacaktır ve de bilgisayar ortamında da değerlendirilmesi yapılacaktır. Adayların da her testteki sorulmuş olan sorulara verdikleri de doğru ve de yanlış cevaplar da ayrı ayrı olarak toplanacaktır ve de doğru cevaplar sayısından yanlış cevaplar sayısının da dörtte biri de çıkarıldıktan sonra da ham puanlar elde edilmiş olacaktır. Her test için de sınavı geçerli olmuş olntüm adayların da ham puanlarının da ortalamaları ve standart saptamaları da ayrı ayrı olarak hesaplanaraktan adayların da ham puanlarının, ortalamaları 50, standart sapması da 10 olan standart olan puanlara dönüştürülmesi yapılacaktır.Böylece her aday için de sayısal-1, sayısal-2, sözel-1, sözel-2 standart puanlar (SP) hesaplanmış olacaktır. Bu şekilde hesaplanan standart puanları kullanılarak her ALES adayı için de sayısal ağırlıklı olarak ve de, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olacak şekilde de üç ağırlıklı puan olaraktan (AP) hesaplanması yapılabilir.

 

Sınavdan sonra da öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından da iptaline karar verilmiş olan sorularnda değerlendirme dışı bırakılaraktan geçerli olmuş olan sorularında puan değerlerinin de yeniden saptanması ile puanlamaları yapılmış olacaktır. Ağırlıklı olan puanları hesaplandıktan sonra da bu puanlarda, formül kullanılaraktan 100 üzerinden olan puanlara dönüştürülmüş olacaktır.