Adalet Bölümü Nerede Çalısır?

0
986
Adalet Bölümü Nerede Çalışır?
Adalet Bölümü Nerede Çalışır?

Adalet Bölümü Tanıtımı

Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmek ve eğitmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atamaları sağlanabilir. Bunun yanı sıra infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselme imkanı olan görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kurumlar da, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş imkanı bulabilirler.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Adalet meslek yüksekokulu bölümünü okuyan öğrenci arkadaslara yönelik adalet hizmetlerin de ön görülmüş şekilde özelliklerin göz önünde yer alması ile teorik şekilde ve uygulama şeklinde bilgilere yer verilmektedir. Yüksekokulda “kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı” gibi hukuk bilgilerinin yanında, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler gösterilmektedir.

Gereken Nitelikler

Sosyal Bilgiler Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgili, Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını yükseltecektir.Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanına sahip olur. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın yerine getirilmesi gibi konularda gerekli işlemleri takip ederler.

Çalışma Alanları

Adalet yüksekokulu mezunları Adalet saraylarında yazı işleri müdürlüğü veya yazı işleri müdürlüğü yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı işlerinde yer almaktadırlar. Bununla beraber infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlerde çalışabilirler.