0
620
Bosnak dili ve edebiyatı nedir
Bosnak dili ve edebiyatı nedir

 Bankacılık Bölümü Tanıtımı:

Bankacılık programının temel amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak ara insan gücünü geliştirmek ve yetiştirmektir. Bankacılık bölümünden mezun olanlar, devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak çalışabilirler. Mezunlar devlet sahasında ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi ünvanlarla yer alabilir ve bankaların çeşitli birimlerinde çeşitli kadrolarda çalışabilirler.Programın Amacı: Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirilmesi amaç edinilmektedir.

Programda Okutulan Temel Dersler: Üniversitelerde ki bankacılık programında matematikI, hukuk; iktisat, istatistik ve muhasebe branşındaki derslerden farklı olarak kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi temel dersler okutulmakta ve proje çalışması öğrencilerden istenilmektedir.

Gereken Nitelikler: Üniversite hayatında bankacılık programıında okumak isteyenlerin öğrencilerin matematik ve ekonomi konusunda bilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık adaylar olmaları gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bankacılık 4 yıllık programını bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Mezunlar devlet sahasında ve özel iş sahalarında müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitli işlemlerinde yer alabilirler.

Bankacılık bölümü acaba Nedir, Bankacılık Mezunları ne İş Yapar, Bankacılık Maaşları nelerdir, Bankacılık İş İmkanları, Bankacılık İş Çalışma Alanları, Bankacılık Mesleği Hakkında Bilgiler nelerdir?